ตัวจัดการการจัดเก็บข้อมูล intel®เมทริกซ์ RAID 8 x คู่มือผู้ใช้สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008053

14/07/2017

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือการช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าและกำหนดค่าระบบได้อย่างถูกต้องโดยใช้ Intel® Matrix Storage Manager โดยจะให้ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าและการกำหนดค่ารวมทั้งภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติ Intel® Matrix Storage Manager

ตัวจัดการการจัดเก็บข้อมูล Intel®เมทริกซ์ RAID 8 x คู่มือผู้ใช้icon
ชื่อไฟล์: 8_x_raid_ahci_users_manual. pdf
ขนาด: ๑,๒๘๒,๐๔๘ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๙
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*