คู่มือการออกแบบความร้อนและกลไก Intel® Quark™ SoC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008051

04/09/2018

คู่มือการออกแบบเชิงกล & การระบายความร้อน (PDF)PDF icon
อธิบายถึงขีดจำกัดการปฏิบัติงานเชิงกลและโซลูชั่นการระบายความร้อนสำหรับ Intel® Quark™ SoC

ชื่อไฟล์: 330259_Quark_TMDG_Rev001. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๐๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๔
ฉบับปรับปรุง: 001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*