คู่มือการติดตั้งบอร์ด AXXTM3SATA และชุดขายึดสําหรับ MFSYS25 ระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008044

12/03/2024

SATA ขนาด 2.5 นิ้ว เป็น SAS Converter Board AXXTM3SATA Board และชุดขายึดต้องต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ Solid State (SSD) ขนาด 2.5 นิ้ว หรือฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA (SATA) ขนาด 2.5 นิ้วก่อนจึงจะใช้งานกับ MFSYS25 ระบบ Intel® Modular Server ได้

คู่มือการติดตั้ง AXXTM3SATA (PDF) icon
คําแนะนําและข้อมูลจําเพาะการติดตั้งสําหรับบอร์ด AXXTM3SATA และการประกอบขายึด

ขนาด: 179 KB
วันที่: ตุลาคม 2009

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*