การรีเซ็ตชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน CMM สำหรับโครงเครื่องเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCE ศักราช

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008033

13/04/2017

สิ่งที่ฉันเห็น
ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านที่จัดเก็บไว้ในแบ็คเพลนจะแทนที่ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน CMM

วิธีการแก้ไข
วิธีรีเซ็ตแบ็คเพลน:

  1. กดปุ่ม IP reset ค้างไว้เป็นเวลา5วินาที
  2. วางจำหน่าย5วินาที
  3. กดปุ่มค้างไว้10วินาที
  4. วาง จำหน่าย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามันใช้งานได้
หากทำเสร็จแล้วแฟนๆจะหมุนด้วยความเร็วเต็มรูปแบบสั้นๆก่อนที่จะรีเซ็ตเป็นความเร็วที่ต่ำกว่า

การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านทั้งหน้าแบ็คเพลนและ CMM