TA-840: ตัวควบคุม Intel® RAID SROMBSAS18E ไม่ทำงาน

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008024

28/06/2017

จากกระบวนการรับรองคุณภาพด้วยการทดสอบการผลิต Intel พบว่าการ์ดอะแดปเตอร์ RAID บางตัวในเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุม Intel® RAID SROMBSAS18E ที่รวมอยู่กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SHW4URM3SA, SHW6URM3SA, S5000PSLROMB, BB5000PSLROMB และชิ้นส่วนอะไหล่ FXXSROMSASB18E เกิดปัญหาส่วนประกอบไม่ทำงาน ปัญหาส่วนประกอบไม่ทำงานนี้เกี่ยวข้องกับรหัสวันที่ที่กำหนดของส่วนประกอบ และ Intel พบว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งูถูกส่งไปยังลูกค้าพร้อมกับรหัสวันที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้ส่งผลกระทบเฉพาะการ์ดอะแดปเตอร์ SROMB18E RAID เท่านั้น บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SHW4URM3SA, SHW6URM3SA, S5000PSL และ BB5000PSL ที่จำหน่ายพร้อมกับอะแดปเตอร์ SROMBSAS18E RAID ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

การ์ดอะแดปเตอร์ RAID ที่ได้รับผลกระทบมีหมายเลข PBA “D23589-303” และมีรหัสวันที่ “66M” ที่ตำแหน่ง U1N1 และ/หรือ U6N2 ที่ด้านหลังของการ์ดอะแดปเตอร์ RAID การ์ดอะแดปเตอร์ RAID ที่มีรหัสวันที่ “66M” ที่ตำแหน่ง U1N1 และ/หรือ U6N2 ที่มีหมายเลข PBA ที่ไม่ใช่ "D23589-303” ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
 

คำแนะนำทางเทคนิค 840 (PDF) ไอคอน PDF
ชื่อไฟล์: TA_840_02.pdf
ขนาด: 176,624 ไบท์
วันที่: สิงหาคม 2007

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*