คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Entry Storage System SS4200-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008021

12/03/2024

เอกสารนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Intel® Entry Storage System SS4200-E และการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานที่สมบูรณ์

Intel® Entry Storage System SS4200-E (SKU ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ NAS):

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
ขนาด: 2,995 KB
วันที่: มีนาคม 2008
การปรับปรุงแก้ไข: 3.0

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) ด้านหลัง icon
ขนาด: 5,787 KB
วันที่: มีนาคม 2008
การปรับปรุงแก้ไข: 3.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*