คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4200

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008021

14/07/2017

เอกสารนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานของ Intel® Entry Storage System SS4200 และเสร็จสมบูรณ์

Intel® Entry Storage System SS4200 (ฮาร์ดแวร์และ NAS Software SKU):

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒,๙๙๕ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕,๗๘๗ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*