คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GZ/GL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008019

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วicon
มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์

ขนาดไฟล์: ๑๕,๘๙๗ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๒
ฉบับปรับปรุง: 004

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*