ข้อความข้อผิดพลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบนด์วิดธ์ PCI Express * อาจถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ของระบบสำหรับตระกูล SC5520 Intel® Workstation Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008008

27/12/2016

ด้วยการ์ดกราฟิกบางอย่างที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างอาจถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SEL) ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

เซนเซอร์ที่สำคัญขัดจังหวะ/PCIe Cor
เหตุการณ์ที่ให้ข้อมูล: เซ็นเซอร์ PCIe Cor รายงานข้อผิดพลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบนด์วิดธ์ PCI Express Link table
ตัวจัดการ SMI (ช่องทาง #00h)

หากต้องการปิดใช้งานข้อความนี้ให้เปลี่ยนการ รองรับ PCIE AER การตั้งค่า BIOS เป็น ปิดใช้งาน ซึ่งสามารถทำได้โดยไปที่ BIOS > การกำหนดค่า PCI ขั้นสูง >