คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Storage System JBOD2000 ตระกูล S2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008003

14/07/2017

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำและข้อมูลการเดินสายทั่วไปสำหรับตระกูล Intel® Storage System JBOD2000

 

ชื่อไฟล์: G84193001_JBOD2000_QIG. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๔๙ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*