เรียนรู้ว่าไดรฟ์ใดดิสก์เสมือนและอาร์เรย์ได้รับการสนับสนุนโดย Intel® RAID Controller RS2WC080/RS2WC040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007997

02/03/2016

Intel® RAID Controller RS2WC080 และ RS2WC040 นำเสนอคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • รองรับอุปกรณ์ SAS/SATA ที่ความเร็วสูงสุด๖๐๐ MB/วินาทีต่อพอร์ต
  • มี8พอร์ต SAS/SATA ภายใน (RS2WC080) หรือพอร์ตภายในสี่พอร์ต (RS2WC040)
  • รองรับอุปกรณ์ที่ขยายได้สูงสุด 16 SAS/SATA II (ไดรฟ์) ผ่านตัวย่อ
  • รองรับดิสก์เสมือนสูงสุด๖๔
  • สนับสนุนสูงสุด16อาร์เรย์

สำหรับการควบคุมวิทยานิพนธ์ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด๖๔ไดรฟ์ทางกายภาพซึ่ง16ไดรฟ์สามารถอยู่ในโหมด raid และไดรฟ์ที่เหลืออยู่จะอยู่ในโหมด JBOD (ไดรฟ์ SAS แบบเนทีฟ) ของไดรฟ์16ตัวที่สามารถอยู่ในโหมด RAID, พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเสมือน16

ตัว อย่าง เช่น:

  • กำหนดค่า RAID 0 ในไดรฟ์ RAID ทั้ง16ตัว
  • ปรับตั้งค่าไดรฟ์ทั้งหมด16ตัวในอาร์เรย์ RAID 5 เดียว
  • กำหนดค่าไดรฟ์เสมือน 16 RAID 5 ตัวทั่วทั้ง16ไดรฟ์