ข้อผิดพลาด Checksum Checksum หรือปัญหาอื่นๆหลังจากอัปเดต BIOS สำหรับ Intel® Server Board

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007995

01/11/2019

หลังจากเสร็จสิ้นการอัปเดต BIOS แล้วคุณอาจพบข้อผิดพลาดของ CMOS Checksum หรือปัญหาอื่นๆ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นให้ป้อนการตั้งค่า BIOS และกด F9 เพื่อโหลดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

อย่าเปิดเพาเวอร์ระบบลงในระหว่างกระบวนการอัปเดต BIOS ระบบจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อกระบวนการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์