ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board S2400LP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ H2000LP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007991

25/09/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จะให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคุณลักษณะการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูง ข้อกำหนดอัปเดตเอกสารจะเปลี่ยนแปลงการชี้แจงและ errata
 

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Intel® Server Board
S2400LPข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF) icon
ขนาดไฟล์: ๖,๑๔๗ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
H2000LPข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF) icon
ขนาดไฟล์: ๔,๗๖๑ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐
S2400LP/H2000LPอัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF) icon
ขนาดไฟล์: ๔๐๖ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*