คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007988

14/07/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมเซิร์ฟเวอร์นี้

เอกสารนี้จะให้ภาพรวมโดยสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบ

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: D93989-002_S7000FC4UR_ProductGuide. pdf
ขนาด: ๘,๕๓๑,๙๖๘ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*