การเปิดใช้งานฟังก์ชัน RAID บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ระบบ S5000PAL

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007985

07/02/2020

ตารางต่อไปนี้มีตัวเลือกและข้อกำหนด RAID ในการสั่งงานตัวเลือกเหล่านั้นสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PAL และการกำหนดค่า midplane โครงเครื่องที่เกี่ยวข้อง
 

ตัวเลือก RAID สั่งงานผ่าน บอร์ดพื้นฐาน S5000PAL/XAL ระบบ SR1500AL
ที่มี Passive Backplane
(ไม่มี Midplane)
ระบบ SR1500ALSAS
ที่มี Active Backplane
(ไม่มี Midplane)
ระบบ SR2500ALBRP
ที่มี Passive Midplane
ระบบ SR2500ALLX
ที่มี Active Midplane
ระบบ SR1550AL
ที่มี Passive Midplane
ระบบ SR1550ALSAS
ที่มี Active Midplane

Embedded Server RAID Technology II

Embedded SATA RAID 0/1/10 (ESB2) การตั้งค่า BIOS พอร์ต SATA 6 พอร์ตบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ ใช้พอร์ต SATA 3 พอร์ต ไม่ระบุ ใช้พอร์ต SATA 6 พอร์ต ไม่ระบุ ใช้พอร์ต SATA 6 พอร์ต ไม่ระบุ
SATA RAID 5 ฝังตัว (ESB2) AXXRAKSW5
(ตัวเลือกการสั่งซื้อ)
  Key Header บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ ไม่ระบุ Key Header บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ ไม่ระบุ Key Header บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ ไม่ระบุ
Embedded SAS RAID 0/1/10 (1064-e) การตั้งค่า BIOS   ไม่ระบุ พอร์ต SAS 3 พอร์ตและ
ชิป SAS บน 1U Active Backplane
ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
SAS RAID 5 ฝังตัว (1064-e) AXXRAKSW5
(ตัวเลือกการสั่งซื้อ)
  ไม่ระบุ Key Header,
พอร์ต SAS 3 พอร์ตและ
ชิป SAS บน 1U Active Backplane
ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
SAS RAID ฝังตัว 0/1/10 (1068) การตั้งค่า BIOS   ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ พอร์ต SAS 6 พอร์ตและ
ชิป SAS บน Active Midplane
ไม่ระบุ พอร์ต SAS 6 พอร์ต
ชิป SAS บน Active Midplane

Intel® Integrated Server RAID

Integrated SAS RAID 0/1/5/10/50
LSI1068 & IOP80333
AXXRAK18E
ตัวเลือกการสั่งซื้อ
ต้องมี DIMM
  ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ Key Socket และชิป SAS บน Active Midplane ไม่ระบุ Key Socket และชิป SAS บน Active Midplane
หมายเหตุ AXXRAK18E ต้องมีแคช RAID ผ่าน AXXMINIDIMM