การจัดการระยะไกลโดยใช้เอเจนต์ SNMP สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel® Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007984

06/09/2018

เอกสารทางเทคนิค-เอเจนต์ SNMP การจัดการระยะไกล (PDF)icon
ใช้งานง่ายเครือข่ายการจัดการโพรโทคอล (SNMP) ถูก ubiquitously เพื่อตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ใดๆผ่านเครือข่ายโดยการแลกเปลี่ยนข้อความ SNMP คู่มือนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่สามารถตั้งค่าและกำหนดค่ากับดักของคุณได้


ชื่อไฟล์: การจัดการระยะไกลโดยใช้เอเจนต์ SNMP สำหรับฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ Intel pdf
ขนาดไฟล์: ๒๔๔ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*