คู่มือการผสานรวมโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz สำหรับ Intel® Server Board SE7520JR2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007976

29/10/2017

ความต้องการที่จะสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz ที่มีบัสด้านหน้า 800MHz:

  • การปรับปรุงบอร์ดคือ C53661 หรือสูงกว่าสำหรับ SCSI SKU และ C53659-403 หรือสูงกว่าสำหรับ SKU SATA
  • โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1450, SR2400 (มม. ๘๗๗๙๘๓) และ SR2400NA (MM878201)
  • แพคเกจการปรับปรุงระบบล่าสุด
ดู Intel® Server Board SE7520JR2 คู่มือการกำหนดค่า & ชิ้นส่วนอะไหล่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 

ใช้ เครื่องมืองบประมาณพลังงาน ปัจจุบันที่มีอยู่ในการสนับสนุนการประมวลผลสำหรับข้อกำหนดด้านพลังงานเมื่อผสานอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายตัว