คู่มือการติดตั้งบนรางและชุดสายเคเบิล (CMA) ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับ SR1600UR/SR1625UR/SR2600UR/SR2626UR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007973

04/09/2017

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2626UR รองรับ AXXHERAIL2 และ AXXRACKARM2 เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้ในการติดตั้งแชสซีเข้ากับแร็คเซิร์ฟเวอร์ได้

คู่มือการติดตั้งชุดราง (AXXHERAIL2)
คู่มือการติดตั้ง arm การจัดการสายเคเบิล (AXXRACKARM2)

คู่มือการติดตั้งชุดราง (AXXHERAIL2)

 1. ติดตั้งรางเลื่อนเข้ากับแร็ค

  Image depicting process for installing the slide rail to rack.

 2. ขยายภาพนิ่งอย่างเต็มที่

  Image depicting the process to fully extend slides

 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แชสซีเพื่อเลื่อน

  Image depicting Riser card orientation and caution message: Place the raiser assembly upside down to avoid damage to the raiser card connector.

 4. กดแท็บข่าว (1) และระบบผลักดัน (2) ลงในแร็ค

  Image depicting removal of processor air duct

คู่มือการติดตั้ง arm การจัดการสายเคเบิล (AXXRACKARM2)

 1. การติดตั้งในแถบผูก

  Depiction of tie bar installation

 2. การติดตั้ง arm CMA

  depiction of CMA arm installation