คู่มือการให้บริการสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1670HV

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007972

14/07/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์นี้ เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1670HV

คู่มือบริการระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL® SR1670HVicon
ชื่อไฟล์: SR1670HV_ServiceGuide. pdf
ขนาด: ๓,๗๓๕,๕๕๒ไบต์
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๐
ไฟล์ที่ปรับปรุง: 4

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*