คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Server Management Pack ๓.๐

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007970

25/09/2017

Intel® Server Management Pack ๓.๐สำหรับ Windows * ให้เครื่องมือในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ชุดการจัดการนี้จะเพิ่มฟังก์ชันการจัดการเซิร์ฟเวอร์สำหรับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ของ Intel ที่ใช้ Windows โดยการสร้างบนขีดความสามารถที่ครอบคลุมของสิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ระบบ Microsoft * ๒๐๐๗

Intel® Server Management Pack ๓.๐สำหรับ Windows * จะมาพร้อมกับการกระจายดีวีดีซอฟต์แวร์ Intel® System Management ๓.๐
อังกฤษคู่มือผู้ใช้ในภาษาอังกฤษ (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๔๙๓ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐
ภาษาจีนสมัยใหม่คู่มือผู้ใช้ในภาษาจีนสมัยใหม่ (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๒๓ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
จีนดั้งเดิมคู่มือผู้ใช้ในภาษาจีนแบบดั้งเดิม (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๖๑ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
เยอรมันคู่มือผู้ใช้ในภาษาเยอรมัน (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๙๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐
สเปนคู่มือผู้ใช้ในภาษาสเปน (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๘๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
ฝรั่งเศสคู่มือผู้ใช้ในภาษาฝรั่งเศส (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๙๗ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐
อิตาลีคู่มือผู้ใช้ในภาษาอิตาลี (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๗๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐
ญี่ปุ่นคู่มือผู้ใช้ในภาษาญี่ปุ่น (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๓๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
เกาหลีคู่มือผู้ใช้ในเกาหลี (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๕๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
โปรตุเกสคู่มือผู้ใช้ในโปรตุเกส (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๒๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘
รัสเซียคู่มือผู้ใช้ในรัสเซีย (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: Intel_Management_Pack_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๙๑ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*