คู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Workstation Board WX58BP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007967

14/07/2017

คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซม Intel® Workstation Board WX58BP

คู่มือผลิตภัณฑ์ (PDF)icon
เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนทดแทนส่วนประกอบบนเซิร์ฟเวอร์บอร์ด

ขนาด: ๒.๖๓ MB
วันที่: เมษายน๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*