รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007965

25/09/2018

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC สนับสนุนรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตัวอักษรรหัสผ่านที่ถูกต้องประกอบด้วย: A-z, a-z และ0-9 รหัสผ่านสามารถมีความยาวได้สูงสุด19ตัว
 

งานขั้น ตอน
การตั้งค่ารหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 1. กด F2 ในระหว่างการเริ่มต้นระบบเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
 3. เลือก ตั้งค่ารหัสผ่านของ Master Hard disk หรือ ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้
 4. ใส่รหัสผ่านสองครั้งและกดยืนยัน
 5. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 1. กด F2 ในระหว่างการเริ่มต้นระบบเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
 3. เลือก ตั้งค่ารหัสผ่านของ Master Hard disk หรือ ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้
 4. ใส่รหัสผ่านปัจจุบันและกดส่ง
 5. ใส่รหัสผ่านใหม่สองครั้งและกดปุ่มส่ง
 6. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS
การลบรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 1. กด F2 ในระหว่างการเริ่มต้นระบบเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
 3. เลือก ตั้งค่ารหัสผ่านของ Master Hard disk หรือ ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้
 4. ใส่รหัสผ่านปัจจุบันและกดส่ง
 5. บนกล่องโต้ตอบป้อนรหัสผ่านใหม่ให้เว้นว่างทั้งฟิลด์รหัสผ่านใหม่ทั้งหมด
 6. กดส่ง
 7. กด ' ใช่ ' เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการล้างรหัสผ่าน
 8. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โปรดดูส่วนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ใน ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค สำหรับ Intel NUC ของคุณ