บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP และ P4000CP อาจถูกตั้งโปรแกรมด้วย BIOS ที่ไม่ถูกต้อง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007963

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF) ไอคอน PDF
Intel พบว่าตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000CP อาจถูกตั้งโปรแกรมด้วย BIOS ที่ไม่ถูกต้อง

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของบอร์ดที่ได้รับผลกระทบ: QSCP33500001 ถึง QSCP33500600

ชื่อไฟล์: TA-1043-02.pdf
ขนาด: 46 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2013

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF