เฉพาะหน่วยความจำวิดีโอ 8 MB ที่รายงานสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007959

27/12/2016

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยตัวควบคุมวิดีโอในเครื่องยนต์เซิร์ฟเวอร์บนกระดาน * ในตัวควบคุมการจัดการ Baseboard ที่ผสานรวมกับ๖๔ MB ของวิดีโอ DDR2 SDRAM

สำรองที่ตั้งบนเครื่อง๓๒ MB ระบบปฏิบัติการจะรายงานหน่วยความจำวิดีโอที่พร้อมใช้งาน 8 MB เท่านั้น