การสนับสนุนการจำลองเสมือนแบบ i/o แบบรากเดียวสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600GZ/GL

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007947

04/09/2017

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ต่อไปนี้และระบบเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel รองรับ SR บนแผงวงจรข้อมูล LAN (LOM) แบบฝังตัว:

Intel® Server Board ตระกูล S2600GL
Intel® Server Board S2600GZ
ตระกูล R1000GZ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®/GL
ตระกูล R2000GZ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®/GL

สำหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel อื่นๆทั้งหมดให้ซื้อ Intel® Ethernet Adapter สำหรับการสนับสนุน SR-IOV
อะแดปเตอร์และตัวควบคุม Intel® Ethernet ใดที่รองให้ SR-SR-IOV