ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007941

07/02/2020

หน้านี้ประกอบด้วยรายการของระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board® ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel นี้

 

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบหมาย เหตุ
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *, ๓๒-บิตการติดตั้งเท่านั้น 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 *, ๖๔-บิตการติดตั้งเท่านั้น 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ๓๒-บิตความเค้น & ความเข้ากันได้ 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ๖๔-บิตความเค้น & ความเข้ากันได้ 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ * นำออกใช้ 2/Windows *
เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็ก๒๐๐๓ SP1
ความเค้น & ความเข้ากันได้3
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ * Release รุ่น 2, ๓๒-บิต Service Pack 2ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ *, ๖๔-บิต, 2 รีลีเซอร์วิสแพ็ค2ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
Microsoft Windows ๒๐๐๐ Server *, Service Pack 4การติดตั้งพื้นฐาน 
เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์Red Hat* Linux เป็น๔.๐อัปเดต 2 (๖๔-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์Red Hat* Linux เป็นการอัพเด๔.๐ 4 (๓๒-บิต)การติดตั้งพื้นฐาน 
เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์Red Hat* Linux เป็นการอัพเด๔.๐ 4 (๖๔-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์Red Hat* Linux เป็น๕.๐ (๓๒-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์Red Hat* Linux เป็น๕.๐ (๖๔-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์Red Hat* Linux เป็น๕.๐, ปรับปรุง 1 (๖๔-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
SuSE เซิร์ฟเวอร์องค์กร LINUX 9 RC5/SP3 (๖๔-บิต)การติดตั้งพื้นฐาน 
SuSE เซิร์ฟเวอร์องค์กร LINUX 9 RC5/SP3 (๓๒-บิต)การติดตั้งพื้นฐาน 
SuSE* Linux Enterprise Server 10 (๖๔-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
SuSE* Linux Enterprise Server 10 (๓๒-บิต)การติดตั้งพื้นฐาน 
10เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux ของSuSE* SP1 (๓๒-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
10เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux ของSuSE* SP1 (๖๔-บิต)ความเค้น & ความเข้ากันได้ 
Novell NetWare * ๖.๕ (SP5)การติดตั้งพื้นฐาน 
Sun * Solaris 10 U4 (08/07)ความเค้น & ความเข้ากันได้4

 

สำหรับรายการของการรับรองระบบปฏิบัติการโปรดตรวจสอบ รายชื่อระบบปฏิบัติ การที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งอยู่ในการสนับสนุน

 

หมาย เหตุ
  1. อะแดปเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง & การทดสอบความเค้นจะดำเนินการเฉพาะในรุ่นล่าสุดของระบบปฏิบัติการที่รองรับในขณะที่ทำการตรวจสอบที่กำหนด อะแดปเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง & การทดสอบความเค้นประกอบด้วยสามส่วน: แพลตฟอร์มพื้นฐาน, หลายอะแดปเตอร์และความอดทน:
    • แพลตฟอร์มพื้นฐาน: แต่ละแพลตฟอร์มฐานจะประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกใช้งานการทดสอบความเค้นของดิสก์และดำเนินการทดสอบความเค้นของเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
    • ความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์: การทดสอบการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอแดปเตอร์ (CV) ใช้ชุดทดสอบเพื่อให้ได้มุมมองที่ถูกต้องของวิธีที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานร่วมกับอะแดปเตอร์ที่หลากหลายภายใต้ระบบปฏิบัติการที่รองรับหลัก การทดสอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อแสดงความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ระหว่างการ์ดและแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์รวมถึงมีการทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่มีการ stressing หนักของระบบหรือการ์ดจะดำเนินการทดสอบ CV
    • การทดสอบความเครียด: ลำดับการทดสอบนี้ใช้การกำหนดค่าที่มีอะแดปเตอร์เพิ่มเติมในช่องที่มีอยู่ทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับแชสซีที่ใช้) สำหรับการทดสอบขั้นต่ำ๗๒ชั่วโมงโดยไม่ต้องฉีดข้อผิดพลาด การกำหนดค่าแต่ละตัวจะส่งผ่านการทดสอบการติดตั้งความเค้นเครือข่าย/ดิสก์และการทดสอบการสำรองข้อมูลเทป ข้อผิดพลาดร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นจะต้องมีการรีสตาร์ทการทดสอบทั้งหมด
  2. การทดสอบการติดตั้งพื้นฐานจะดำเนินการพร้อมกับแต่ละระบบปฏิบัติการที่รองรับ การทดสอบการติดตั้งพื้นฐานตรวจสอบว่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้และชุดคุณสมบัติพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ทำงานได้ อุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดเล็กจะใช้เพื่อการติดตั้งเท่านั้น ไม่มีการทดสอบการ์ดอะแดปเตอร์เพิ่มเติม การทดสอบอาจรวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายและการทำงานของชุดทดสอบมาตรฐานที่เป็นกรรมสิทธิ์และอุตสาหกรรม
  3. ส่วนแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoft * ไม่ได้รับการทดสอบหรือได้รับการสนับสนุน
  4. ตัวควบคุม RAID แบบบนบอร์ด (ESRT II) ควรถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่มีไดรเวอร์อยู่