ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1300

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007932

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)PDF icon
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1300 เป็นแชสซีเซิร์ฟเวอร์1U ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ SE7500WV2 Intel® Server Board ทั้งบอร์ดและแชสซีมีชุดคุณสมบัติที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่มีความหนาแน่นสูง ข้อมูลจำเพาะนี้จะช่วยให้คุณมีชุดคุณสมบัติเฉพาะของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1300


ขนาด: ๑.๑๙ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๓
แก้ไข๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*