คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board S5000VSA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007931

14/07/2017

เอกสารคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสร้าง Intel® Server Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-ด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: D36976-004-S5000VSA-QSUG-front-OL
ขนาด: ๙.๔๓ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘
การปรับปรุง: D36976-004

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-Backicon
ชื่อไฟล์: D36976-004-S5000VSA-QSUG-back-OL
ขนาด: ๓.๑๘ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘
การปรับปรุง: D36976-004

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*