คู่มือเริ่มใช้งานแบบย่อสำหรับโมดูล RAID® Intel ในตัว RMS25CB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007930

12/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อicon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำในการติดตั้ง Intel® RAID RMS25CB080 Module รวมถึงการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID

ชื่อไฟล์: G42740006_RMS25CB080_RMS25CB040_RMT3CB080_RMS25CB0. pdf
ขนาดไฟล์: ๗,๐๑๘ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*