ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007927

12/07/2017

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA เป็นระบบแร็ค2U ที่สามารถรองรับฮาร์ดไดรฟ์แบบ๓.๕นิ้วคงที่หรือแบบเสียบปลั๊กได้สูงสุดหกตัว ระบบจะขับเคลื่อนด้วยตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

  • แหล่งจ่ายไฟ2U ๖๐๐วัตต์ที่คงอยู่ที่สายเคเบิลไปยังบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดไดรฟ์และไดรฟ์ซีดีรอม
  • แหล่งจ่ายไฟ2U ๖๐๐วัตต์ที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ผ่านบอร์ดการจ่ายไฟ

ระบบเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเทคโนโลยี SATA หรือ SAS โดยใช้ตัวควบคุม Intel® Server Board S5000VSA บนบอร์ด

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะกับบอร์ดเกี่ยวกับคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA

ดู ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเกี่ยวกับ INTEL® SERVER BOARD S5000VSA สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบย่อยของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์รวมถึงชิปเซ็ต BIOS และการจัดการเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์PDF icon
ชื่อไฟล์: D78005004_SR2520SA_TPS_R1_2. pdf
ขนาด: ๑,๒๘๙,๑๙๖ไบต์
วันที่: Jan ๒๐๑๑
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*