คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบย่อสำหรับ Intel® Server Board S3000AH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007925

12/07/2017

เอกสารคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อช่วยให้ลูกค้าสามารถมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสร้าง Intel® Server Board S3000AH, S3000AHLX และ S3000AHV กับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®
 

ด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วicon
ชื่อไฟล์: D56210-002_S3000AH--4-OL
ขนาด: ๕.๗๑ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๖
การปรับปรุง: D56210-002

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับicon
ชื่อไฟล์: D56210-002_S3000AH--4-OL
ขนาด: ๒.๖๕ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๖
การปรับปรุง: D56210-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*