แนวทางการเชื่อมต่อด้านพลังงานสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®รูปแบบการใช้งานสามรูปแบบ SC5299

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007923

04/09/2017

บน Intel® Server Board®คู่มือเริ่มใช้งานด่วนฉบับย่อ (D36218-002), ในหน้า 2, ขั้นตอนที่ 8, การเชื่อมต่อสายไฟที่แนะนำไว้ในขั้นตอน B เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณพลังงานเสริมเข้ากับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

quick start guide revision (D36218-002), on page 2, step 8

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299 มี3รูปแบบ DP, WS และ BRP เฉพาะ BRP (พลังพื้นฐานสำรอง) มีขั้วต่อสายไฟเสริมที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ได้ การใช้งาน Sku ของ DP และ WS ไม่มีขั้วต่อสายไฟเสริมอยู่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์จ่ายไฟและ Sku โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299 ที่มีอยู่โปรดดูข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board®จะได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มหมายเหตุเพื่อระบุว่าสัญญาณพลังงานเสริมบนโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299-E มีให้ใช้งานเฉพาะบน SKU ของ BRP เท่านั้น