ข้อจำกัดความเร็วของชิปเซ็ต intel® Server 3200/3210 ในช่องเสียบ PCI Express * x16 สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007922

27/12/2016

Intel® Server Board S3200SH ใช้ชิปเซ็ต Intel®3200/3210 ที่มีข้อจำกัดระหว่างชิปเซ็ตและช่องเสียบ PCI Express * x16 มีตัวเชื่อมต่อ PCI Express * x16 หนึ่งตัวที่ใช้เป็นการเชื่อมโยง x16 สำหรับชิปเซ็ต หากมีการเสียบอะแดปเตอร์กราฟิกลงในช่องนี้กราฟิกการ์ดจะทำงานที่ PCI Express * x1 ความเร็วเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบชิปเซ็ตและไม่มีวิธีแก้ปัญหา