คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RT3WB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007916

30/06/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller RT3WB080 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อไฟล์: RT3WB080_HardwareGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๗๒ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*