รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1 และ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007909

30/06/2017

รายการของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบicon
เอกสารนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1 และ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1

ชื่อไฟล์: SE7221BK1_THOL_Rev1. 7. pdf
ขนาด: ๙๑.๘ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*