อุปกรณ์สำรองแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID RS2WC080/RS2WC040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007908

27/02/2016

ตัวควบคุม Intel® RAID RS2WC080 และ RS2WC040 ไม่รองรับหน่วยสำรองแบตเตอรี่เพิ่มเติม

คอนโทรลเลอร์ RS2WC080 และ RS2WC040 RAID คือคอนโทรลเลอร์ RAID แบบฮาร์ดแวร์ระดับบนลงทะเบียน ตัวควบคุมอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีในราคาที่คุ้มค่า