LED สถานะของระบบสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5200

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007905

29/06/2017

SC5200 แผงด้านหน้าปกติ LED ฟังก์ชั่น (PDF)icon
สถานะระบบจะ LED บนบอร์ดด้านข้างพร้อมด้วยสถานะระบบ LED บนแผงด้านหน้าให้เปิดสีเขียวและอยู่ในระหว่างสภาพการใช้งานปกติ แสงสีเขียวกะพริบหรือแสงสีเหลืองทึบหรือกะพริบแสดงถึงความผิดพลาดของระบบ


ชื่อไฟล์: sc5200_led. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๙.๒ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๓

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*