เซิร์ฟเวอร์เจนเนอเรชั่นใหม่ไม่มีบอร์ดที่ปรับให้เหมาะสมกับเวิร์คสเตชัน

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007896

29/01/2019

เรานำเสนอบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ต่างๆแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีเวิร์คสเตชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

บางส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวิร์คสเตชันที่ Intel® Server Board ใช้งานง่ายเช่นตระกูลตระกูล ในP4000 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มของ Intel®เวิร์คสเตชัน
คู่มือการเลือกเวิร์คสเตชัน Intel®โปรเซสเซอร์ที่ยึดตามโปรเซสเซอร์