คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SR1475 E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007891

29/06/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SR1475 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

 

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว—ด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: D26599-002-SR1475-เซิร์ฟเวอร์-แชสซี-QSUG_Front1 เดอรอล. pdf
ขนาด: ๓,๕๑๔,๓๖๘ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว—กลับicon
ชื่อไฟล์: D26599-002-SR1475-เซิร์ฟเวอร์-แชสซี-QSUG_Back1 เดอรอล. pdf
ขนาด: ๔,๖๒๘,๔๘๐ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*