ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Workstation Board S5000XVN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007886

25/09/2017

หน้านี้ประกอบด้วยรายชื่อของระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบมาให้ Intel® Workstation Board S5000XVN ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Intel® Server Board นี้

ประเภทของการทดสอบระบบปฏิบัติการ
ความเข้ากันได้และความเครียดMicrosoft Windows * Server ๒๐๐๘ 32/34 บิต (ไม่อยู่ในโหมด ESRT2)
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓๖๔-บิต R2 และ R2 SP2
Microsoft Windows XP Professional ๖๔-บิต SP 2
ดีที่สุดของ Microsoft Windows Vista, 32/64-บิต
Red Hat * Enterprise Linux ๔.๐ Update ๒๖๔-บิต
อัพเดทการ Linux ขององค์กร Red Hat ๕.๐ 1 32/64-บิต
SuSE * Linux Enterprise Server 10 SP1 32/64-บิต
เซิร์ฟเวอร์องค์กร Linux รุ่น๑๐๖๔-บิต
อาทิตย์ * Solaris 10 U4 (08/07)
การติดตั้งพื้นฐานMicrosoft Windows ๒๐๐๐ Server, Service Pack 4
Microsoft Windows XP Professional, ๓๒-บิตพร้อม Service Pack 2
ชิกรหมวกสีแดง Linux ๕.๐ 32/64-บิต
9เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ Linux สำหรับองค์กรที่มี Service Pack 3-32-บิต
การติดตั้งเท่านั้นMicrosoft Windows Server ๒๐๐๘ R2, 32/64-บิต

สำหรับรายการของการรับรองระบบปฏิบัติการโปรดตรวจสอบ รายชื่อระบบปฏิบัติ การที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งอยู่ในการสนับสนุน