คู่มือการให้บริการสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007879

29/06/2017

คู่มือบริการ (PDF)icon
เอกสารนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650

คู่มือช่วยให้คุณมี:

  • ภาพรวมโดยสังเขปของคุณสมบัติของแชสซี
  • รายการอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบอื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหาข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ชื่อไฟล์: E55434-004_SC5650_ServiceGuide. pdf
ขนาด: ๕.๘๗ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*