รหัสผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v2 สำหรับตระกูล Intel® Server Board®

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000007868

29/06/2017

รหัสการสั่งซื้อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรหัสการสั่งซื้อบอร์ด บอร์ดใหม่ประกอบด้วย BIOS ที่รองรับโปรเซสเซอร์ E3-1200 v2 Intel® Xeon® เอกสารนี้ประกอบด้วยบอร์ดที่ได้รับผลกระทบรหัสการสั่งซื้อและหมายเลขมม.

ขนาดไฟล์: ๑๔๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*