คู่มือการผสานรวม Windows Home Server * สำหรับ Intel® Entry Storage System SS4200-EHW

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007863

29/06/2017

คู่มือการผสานรวม Windows Home Server * (PDF)icon
เอกสารนี้ให้คำแนะนำในการติดตั้งและรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผสานรวม Microsoft Windows Home Server * ด้วย Intel® Entry Storage System SS4200-EHW

ขนาดไฟล์: ๑,๑๘๕ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*