คู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board SE7520BD2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007853

29/06/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้ เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน Intel® Server Board SE7520BD2

คู่มือผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: C51518-007_SE7520BD2_UserGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๒๑ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
การปรับปรุง: C51518-007

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*