คู่มือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®การให้บริการสำหรับ SR1690WB และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695WB

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007846

25/09/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1690WB และ SR1695WB

SR1690WBคู่มือบริการ (PDF)icon
ขนาด: ๔.๘๐ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐
SR1695WBคู่มือบริการ (PDF)icon
ขนาด: ๗.๕๐ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*


การเปลี่ยนแปลงเอกสารเฉพาะระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®กับ SR1695WB Guide Service
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ [TXT]