รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่าน Intel® Server Board การทดสอบสำหรับ S5400SF และ SR1560SF ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007843

25/09/2017

โปรเซสเซอร์ Intel®ต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งานใน Intel® Server Board S5400SF และ SR1560SF ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ลิงก์ในคอลัมน์ Sspec หมายเลข ชี้ไปยัง ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่เหมาะกับการใช้งาน

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๔๐๐ซีรี่ส์:

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
X5482SLBBG๓.๒๐ GHz๑๖๐๐ MHz12 MBE0
X5472SLASA๓.๐๐ GHz๑๖๐๐ MHz12 MBC0
E5472สลา r๓.๐๐ GHz๑๖๐๐ MHz12 MBC0
E5462เอียง๒.๘๐ GHz๑๖๐๐ MHz12 MBC0
X5460สลา p๓.๑๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5450SLBBM๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
X5450SLASB๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5450สลา q๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5440SLBBJ๒.๘๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
E5440สลา s๒.๘๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5430SLBBK๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
E5430สลา u๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5420SLBBL๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
E5420สลาวี๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5420สลาข๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
L5420SLBBR๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
L5420SLARP๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5410SLBBC๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
E5410สลา w๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
L5410SLBBS๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
L5410SLAP4๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0
E5405SLBBP๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE0
E5405SLAP2๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC0

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๓๐๐ซีรี่ส์:
Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
L5335SLAEN๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBG0
L5320SLAC9๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB3
L5320SLA4Q๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB3
L5320SLAEP๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBG0
L5310SLACA๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB3
L5310SL9MT๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB3
L5310SLAEQ๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBG0

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๒๐๐ซีรี่ส์:
Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
X5272สลา h๓.๔๐ GHz๑๖๐๐ MHz6 MBC0
X5270SLBAQ๓.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE0
X5260SLBAS๓.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE0
X5260สลา j๓.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC0
E524010/10๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC0
L5240SLBAY๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE0
L5240SLAS3๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC0
E5205SLBAU๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz6 MBE0
E5205แลง๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz6 MBC0

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๑๐๐ซีรี่ส์:
Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
5148SLABH๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB2
5148SL9RR๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB2
5148SLAG4๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBG0
5138SL9RN๒.๑๓ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB2
5138SLAG3๒.๑๓ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBG0