คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007835

20/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะของส่วนประกอบหลัก

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 (BBU) เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับคอนโทรลเลอร์ RAID ที่เลือก BBU เก็บรักษาเนื้อหาของ DIMM RAID หากพลังงานลดลงด้านล่างข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลทั้งหมดใน DIMM แคชraid จะถูกล้างไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ทำตามความล้มเหลวของพลังงานหรือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอื่นๆ

ขนาด: ๑.๑๒ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๑
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*