โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board SE7320SP2 และ SE7525GP2 Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007829

07/02/2020

Intel® Server Board SE7320SP2 และ Intel® Server Board SE7525GP2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่ใช้งานได้กับความเร็วบัสระบบ๘๐๐ MHz

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้จะเส้นทางคุณไปยัง ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ที่ให้ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นควรติดตั้งเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกันในระบบ การประมวลผล steppings สามารถผสมกันได้ในระบบที่ไม่มีความแตกต่างมากกว่า1ก้าวระหว่างโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งเป็นมากกว่า1ก้าวนอกเหนือจากข้อผิดพลาด (๘๐๘๐ถึง๘๑๘๓) ถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SEL) ยังไม่มีการรายงานความผิดพลาดของ steppings แบบผสมที่ยอมรับได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®:

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6
SL7DV๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA 
SL7HF๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2
SL7PD๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4
SL7TB๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4
SL8ZQ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6
SL7ZF๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6
SL7DW๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA 
SL7HG๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2
SL7PE๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4
SL7TC๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4
SL8ZP๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6
SL7ZE๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6
SL7DX๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA 
SL7HH๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2
SL7PF๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4
SL7TD๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4
SL7ZK๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6
SL7ZD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6
SL7DY๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3
SL7HJ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2
SL7PG๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4
SL7TE๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4
SL7ZJ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6
SL7ZC๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6
SL7DZ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3
SL7HK๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3
SL7VF๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4
SL7PH ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4
SL84B ๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,11
SL8P7 ๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,13
SL7ZG ๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,13
SL8ZR ๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,13
SL8SV ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,11,13
SL8P6 ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,13
SL8T3 ๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,12,13
SL8P5 ๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,13
SL8P4 ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,8,9,13
SL8P3 ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,8,9,13
SL8P2 ๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,7,8,9,13
SL7ZB ๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,6,7,9,13
หมาย เหตุ
 1. ส่วนเหล่านี้มีการเปิดใช้งานการตรวจสอบความร้อน 2 (TM2) คุณสมบัติ สำหรับ D-0 ก้าว TM2 จะเปิดใช้งานบน๓.๔๐ GHz และสูงกว่าแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
 2. เหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องของ Intel
 3. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสถานะหยุดชะงัก (CIE)
 4. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้รองรับการตรวจสอบความร้อน2
 5. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P07 หรือสูงกว่า
 6. สิ่งเหล่านี้จะขายเป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องสำหรับขายปลีก
 7. ส่วนเหล่านี้มีโปรแกรม Tcontrol
 8. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้สำหรับเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔
 9. นี่คือชิ้นส่วนการผลิต
 10. นี่คือโปรเซสเซอร์ Intel LV (แรงดันต่ำ)
 11. ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์ Intel MV (กลางแรงดันไฟฟ้ากลาง)
 12. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P09 หรือสูงกว่า