รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล MFS5000VI Intel® Compute Module

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007814

25/09/2017

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๕๐๐โปรเซสเซอร์รุ่นใดตัวหนึ่งหรือสองชุดต่อไปนี้ โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่เหมาะกับการใช้งาน

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๖๐๐ (จำเป็นต้องมี แพคเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์๖.๐หรือใหม่กว่า)

Cpu
หมาย เลข
หลัก
ความ
QPI
ความ
วัตต์
(TDP *)
X5675๓.๐๗ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5672๓.๒๐ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5667๓.๐๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5670๒.๙๓ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5660๒.๘๐ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5650๒.๖๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ W
E5649๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
E5645๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
L5640๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/s๖๐ W
L5609๑.๘๖ GHz๔.๘ GT/s๔๐ W
E5640๒.๖๖ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
L5640๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/s๖๐ W
E5630๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
L5630๒.๑๓ GHz๕.๘๖ GT/s๔๐ W
E56202.40 GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
L5609๑.๘๖ GHz๔.๘ GT/s๔๐ W
E5607๒.๒๗ GHz๔.๘ GT/s๘๐ W
E5606๒.๑๓ GHz๔.๘ GT/s๘๐ W
E5603๑.๖๐ GHz๔.๘ GT/s๘๐ W
 


โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๕๐๐

Cpu
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
QPI
ความ
วัตต์
(TDP *)
X5570๒.๙๓ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5560๒.๘๐ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๙๕ W
X5550๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz๖.๔ GT/s๙๕ W
E5540๒.๕๓ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
E5530๒.๔๐ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
L5520๒.๒๖ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๖๐ W
E5520๒.๒๖ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๘๐ W
L5518๒.๑๓ GHz๑๐๖๖ MHz๕.๘๖ GT/s๖๐ W
L5506๒.๑๓ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๖๐ W
E5506๒.๑๓ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ W
L5508๒.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๕.๘๖ GT/s๓๘ W
E5504๒.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ W
E5503๒.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ W
E5502๑.๘๖ GHz๘๐๐ MHz๔.๘ GT/s๘๐ W
 

* พลังการออกแบบความร้อน (เรียกอีกอย่างว่าแนวความร้อน) คือปริมาณสูงสุดของความร้อนที่โซลูชันระบายความร้อนจะต้องสามารถกระจายออกจากโปรเซสเซอร์เพื่อให้โปรเซสเซอร์จะทำงานภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ