TA-๑๐๖๔: ช่องโหว่ใน OpenSSL สำหรับชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel®2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007802

17/10/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF)PDF icon

OpenSSL.org เผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อรายงานช่องโหว่หลายจุดใน OpenSSL ก่อนหน้านี้ในปีนี้ ช่องโหว่เหล่านี้ส่วนใหญ่มีการอ่านเพิ่มเติมต่อไปนี้ในรหัส OpenSSL หลังจากพบปัญหาความเจ็บ ปวด ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel® 2, สูงสุดและรวมถึงรุ่น4.02.01.03 อาจจะได้รับผลกระทบจากช่องโหว่เหล่านี้

ชื่อไฟล์: RWC2_OpenSSL_TA-1064_final. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๕๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*