ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR9000MK4U

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007796

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR9000MK4U ของผลิตภัณฑ์ (TPS) ช่วยให้คุณมีรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการทำงานและชุดคุณสมบัติของ Intel® Server Board นอกจากนี้ยังประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดที่ Intel® Server Board สร้างขึ้น

ชื่อไฟล์: D79128-003_SR9000MK4U_TPS_1 1. ไฟล์ pdf
ขนาด: ๔.๐๔ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*